ประกาศ เลื่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1/2564 จากเดิม วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด 19

ปัจฉิมนิเท…

31 มีนาคม 2564  โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดจัดพิธีปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่จบชั้นอนุบาล 3 ชั้นป...

อ่านเพิมเติม

ประกาศรับน…

โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล2 ระหว่างวันที่ 20-24 มี...

อ่านเพิมเติม

อบรมนักเรี…

อบรมทักษะชีวิตใหม่ เยาวชนไทยทำได้

อ่านเพิมเติม