โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด สพป.อด. 3  เลขที่ 8 หมู่ที่ 1 บ้านนาทราย ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130

Tel: 0910649536 ผอ.รัดดาวัล  พานาดา   Facebook : https://www.facebook.com/nasainamrodUdon